Контакти

РАДУГАТУРС

България Пловдив 4000
ул.Иван Вазов 61б ( до колелото на Централна Гара )

тел: +359 32 62 04 84
тел/факс:+359 32 63 98 89

+359 878 63 98 89
+359 886 07 56 56

Skype: radugatours

mail: radugatours@abv.bg


Контакти

РАДУГАТУРС

България Пловдив 4000
ул.Иван Вазов 61б ( до колелото на Централна Гара )

тел: +359 32 62 04 84
тел/факс:+359 32 63 98 89

+359 878 63 98 89
+359 886 07 56 56

Skype: radugatours

mail: radugatours@abv.bg